Hiển thị một kết quả duy nhất

Súng đo nhiệt TrueIR U5855A, 350 độ
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
Phép đo Thông số
Phạm vi đo nhiệt độ: –20 ~ 350 °C
Dải 1 –20 ÷ 120 °C
Dải 2 0 ÷ 350 °C
Độ nhạy nhiệt:
Dải 1 0.07 °C (tại 30 °C)
Dải 2 0.5 °C (tại 30 °C)
Độ chính xác ± 2°C hoặc ±2% (tùy theo cái nào lớn hơn) tại nhiệt độ môi trường xung quanh 0 ~ 40 ° C
Dải phổ 8 ÷ 14 μm
88,304,580
Súng đo nhiệt TrueIR U5856A, 650 độ
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
Phép đo Thông số
Phạm vi đo nhiệt độ: –20 ~ 650 ° C
Dải 1 –20 ÷ 120 °C
Dải 2 23 ÷ 650 °C
Độ nhạy nhiệt:
Dải 1 0.07 °C (tại 30 °C)
Dải 2 0.5 °C (tại 30 °C)
Độ chính xác ± 2°C hoặc ±2% (tùy theo cái nào lớn hơn) tại nhiệt độ môi trường xung quanh 0 ~ 40 ° C
Dải phổ 8 ÷ 14 μm
100,614,150
Súng đo nhiệt TrueIR U5857A, 1200 độ
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
Phép đo Thông số
Phạm vi đo nhiệt độ: –20 ~ 1200 °C
Dải 1 –20 ÷ 120 °C
Dải 2 0 ÷350 °C
Dải 3 250 ÷ 1200 °C
Độ nhạy nhiệt:
Dải 1 0.07 °C (tại 30 °C)
Dải 2 0.1 °C (tại 30 °C)
Dải 3 0.5 °C (tại 250 °C)
Độ chính xác ± 2°C hoặc ±2% (tùy theo cái nào lớn hơn) tại nhiệt độ môi trường xung quanh 0 ~ 40 ° C
Dải phổ 8 ÷ 14 μm
138,378,240
0961542599