Hiển thị một kết quả duy nhất

Máy đo LCR cầm tay

Máy đo LCR cầm tay U1701B

Máy đo LCR cầm tay U1701B
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
4,226,040
Máy đo LCR cầm tay U1731C, 100Hz/120Hz/1KHz
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
Phép đo Thông số
Thông số đo Z/L/C/R/D/Q/θ/ESR
Tần suất kiểm tra (Độ chính xác = ± 0,1% tần số kiểm tra thực tế) 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz
Mức tín hiệu kiểm tra Lựa chọn 100 Hz 120 Hz 1 kHz 10 kHz1 100 kHz2 DCR2
Chế độ sai số 1%, 5%, 10%, 20%
Chế độ khoảng đo Tự động và thủ công
Tốc độ đo 1 lần / giây, bình thường
Thời gian đáp ứng Khoảng 1 giây / DUT (Thiết bị được Thử nghiệm)
7,764,120
Máy đo LCR cầm tay U1732C, 100Hz/120Hz/1KHz/10KHz
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
Phép đo Thông số
Thông số đo Z/L/C/R/D/Q/θ/ESR
Tần suất kiểm tra (Độ chính xác = ± 0,1% tần số kiểm tra thực tế) 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz
Mức tín hiệu kiểm tra 0.74 Vrms 0.74 Vrms 0.74 Vrms 0.74 Vrms 0.74 Vrms +1.235 V
Chế độ sai số 1%, 5%, 10%, 20%
Chế độ khoảng đo Tự động và thủ công
Tốc độ đo 1 lần / giây, bình thường
Thời gian đáp ứng Khoảng 1 giây / DUT (Thiết bị được Thử nghiệm)
9,385,000
Hết hàng
Máy đo LCR cầm tay U1733C, 100Hz/120Hz/1KHz/10KHz/100KHZ
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
Phép đo Thông số
Thông số đo Z/L/C/R/D/Q/θ/ESR/DCR
Tần suất kiểm tra (Độ chính xác = ± 0,1% tần số kiểm tra thực tế) 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz
Mức tín hiệu kiểm tra Tần số đo 100 Hz 120.481 Hz 1 kHz 10 kHz 100 kHz NA
Chế độ sai số 1%, 5%, 10%, 20%
Chế độ khoảng đo Tự động và thủ công
Tốc độ đo 1 lần / giây, bình thường
Thời gian đáp ứng Khoảng 1 giây / DUT (Thiết bị được Thử nghiệm)
12,470,000
0961542599