Hiển thị một kết quả duy nhất

Đồng hồ kẹp

Ampe kìm U1191A, 3.5 số

Ampe kìm U1191A, 3.5 số
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
DCV và ACV DCV: 600 V ACV: 600 V
ACI 400 A
Đo trở kháng 2 dây 600 Ω - 60kΩ
Đo đi ốt 1.5 V
Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh
2,874,690

Đồng hồ kẹp

Ampe kìm U1192A, 3.5 số

Ampe kìm U1192A, 3.5 số
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
DCV và ACV DCV: 60 - 600 V ACV: 60 - 600 V
ACI 60 - 400 A
Đo trở kháng 2 dây 600 Ω - 60 kΩ
Tần số 99.99 Hz - 99.99 kHz
Điện dung 600 µF - 6 mF
Đo đi ốt 1.5 V
Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh
3,955,770

Đồng hồ kẹp

Ampe kìm U1193A, 3.5 số

Ampe kìm U1193A, 3.5 số
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
DCV và ACV DCV: 60-600V ACV: 60-600V
ACI ACI: 60-600A
Đo trở kháng 2 dây 600 Ω đến 60 kΩ
Tần số 99.99 Hz đến 99.99 kHz
Điện dung 600 µF đến 6 mF
Đo đi ốt 1.5V
Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh
4,963,140

Đồng hồ kẹp

Ampe kìm U1194A, 3.5 số

Ampe kìm U1194A, 3.5 số
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
DCV và ACV DCV: 60-600V ACV: 60-600V
DCI và ACI DCI: 60-600 µA/60-600A ACI: 60-600 µA/60-600A
Đo trở kháng 2 dây 600 Ω đến 60 kΩ
Tần số 99.99 Hz đến 99.99 kHz
Điện dung 600 µF đến 6 mF
Đo đi ốt 1.5V
Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh
Nhiệt độ Nhiệt độ: K-type: –40 đến 1,200 °C
6,363,630
Ampe kìm U1211A, 3.5 số, 1000A AC
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
ACV và ACI ACV: 4-1000V ACI: 40-1000A
Đo trở kháng 2 dây 400 Ω đến 4 kΩ
Tần số 99.99 Hz đến 999.9 kHz
Điện dung 400 đến 4000 μF
Đo đi ốt
Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh
7,321,860
Ampe kìm U1212A, 3.5 số, 1000A AC/DC
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
DCV và ACV DCV: 4 - 1000 V ACV: 4 - 1000 V
DCI và ACI DCI: 40 - 1000 A ACI: 40 - 1000 A
Đo trở kháng 2 dây 400 Ω - 4 kΩ
Tần số 99.99 Hz - 999.9 kHz
Điện dung 400 - 4000 μF
Đo đi ốt
Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh
Nhiệt độ –200 đến 1372 °C
9,656,010
Ampe kìm U1213A, 3.5 số, 1000A AC/DC
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
DCV và ACV DCV: 4 - 1000 V ACV: 4 - 1000 V
DCI và ACI DCI: 40 - 1000 A ACI: 40 - 1000 A
Đo trở kháng 2 dây 400 Ω - 40 MΩ
Tần số 99.99 Hz - 999.9 kHz
Điện dung 4 - 4000 µF
Đo đi ốt
Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh
Nhiệt độ –200 đến 1372 °C
10,245,690
0961542599