Hiển thị một kết quả duy nhất

Bộ nguồn E36102A, 6V, 5A, 30W
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
Điện áp 6 V
Dòng 5 A
Công suất 30 W
Điện áp 0,05% + 3 mV
Dòng 0,05% + 5 mA
Điện áp rms 350 µV
Điện áp đỉnh đỉnh 10 mV
Dòng Rms 2 mA
Điện áp 0,05% + 3 mV
Dòng 0,05% + 4 mA
 
24,490,000
Bộ nguồn E3620A đầu ra kép, 25V,1A
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
6 tháng
Đầu ra 1 0 đến 25 V, 0 đến 1 A
Đầu ra 2 0 đến 25 V, 0 đến 1 A
Công suất (tối đa) 50 W
Chế độ Điện áp rms bình thường  350µV
Đỉnh-đỉnh 1,5 mV
Cân bằng Tải và dòng 0.01% + 2mV
Điện áp  10 mV (0-20 V), 100 mV, (> 20 V)
Dòng 1 mA
18,590,000
Bộ nguồn E3630A 35 W ba đầu ra, 6V, 2.5A & ±20V, 0.5A
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
6 tháng
Đầu ra 1 0 đến 6 V, 0 đến 2,5 A
Đầu ra 2 0 đến +20 V, 0 đến 0,5 A
Đầu ra 3 0 đến -20 V, 0 đến 0,5 A
Công suất (tối đa) 35 W
Chế độ bình thường Điện áp rms: 350µV
Đỉnh-đỉnh 1,5 mV
Cân bằng tải và dòng 0.01% + 2mV
Điện áp 10 mV
Dòng 10 mA
18,590,000
Bộ nguồn E36311A 80 W ba đầu ra, 6V, 5A & ±25V, 1A
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
Đầu ra 1 0 đến 6 V, 0 đến 5 A
Đầu ra 2 0 đến +25 V, 0 đến 1 A
Đầu ra 3 0 đến -25 V, 0 đến 1 A
Điện áp 0,1% + 5 mV, 0,05% + 20 mV, 0,05% + 20 mV
Dòng 0,1% + 10 mA, 0,1% + 4 mA, 0,1% + 4 mA
Điện áp ở chế độ bình thường <350µVrms/2 mV p-p, <350 µV rms/2mV p-p, <350µV rms/2 mV p-p
Dòng điện ở chế độ bình thường <2 mA rms, <500 µA rms, <500 µA rms
Điện áp  0,1% + 5 mV, 0,05% + 10 mV, 0,05% + 10 mV
Dòng 0,1% + 10 mA, 0,1% + 4 mA, 0,1% + 4 mA
30,040,000
Bộ nguồn E3632A 120W, 15V/7A hoặc 30V/4A
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
Dải 1 0 đến 15 V, 7 A
Dải  2 0 đến 30 V, 4 A
Điện áp 0,05% + 10 mV
Dòng 0,2% +10 mA
Điện áp ở chế độ bình thường <350 µVrms / 2 mVpp
Chế độ dòng  bình thường <2 mA rms
Điện áp 0,05% + 5 mV
Dòng 0,15% + 5 mA
34,315,000
Bộ nguồn E3640A 30W, 8V/3A hoặc 20V/1.5A
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
Đầu ra 1 0 đến 8 V / 3 A
Đầu ra 2 0 đến 20 V / 1,5 A
Điện áp <0,05% + 10 mV
Dòng <0,2% + 10 mA
Điện áp chế độ bình thường <5 mVpp / 0,5 mVrms
Dòng Chế độ bình thường <4 mArms
Điện áp: <0,05% + 5 mV
Dòng: <0,15% + 5 mA
24,490,000
Bộ nguồn U8031A 375W ba đầu ra, 30V/6A (2x) & 5V/3A
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
Tải và ổn định dòng CV: <0,01% + 2 mV; CC: <0,02% + 2 mA)
Độ đáp ứng <50 µsec
Nhiễu  đầu ra thấp 1 mVrms (điển hình 0,5 mVrms) và ≤ 1 mArms từ 20 Hz đến 20 MHz
Tích hợp đầy đủ OVP và OCP
Tính năng khóa bàn phím
Cơ chế khóa vật lý
39,360,000
0961542599