Hiển thị 25–36 trong 48 kết quả

Đồng hồ vạn năng U1271A, 4.5 số, IP54
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
DCV và ACV DCV:1000V ACV:1000V
DCI và ACI DCI: 10A ( 20A trong 30s) ACI: 10A ( 20A trong 30s)
Đo trở kháng 2 dây 300 MΩ
Tần số 100 Hz to 10 MHz
Điện dung 10 nF/100 nF/1000 nF/10 μF/100 μF/1000 μF/10 mF
Đo đi ốt
10,200,000
Đồng hồ vạn năng U1272A, 4.5 số, IP54
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
DCV và ACV DCV:1000V ACV:1000V
DCI và ACI DCI: 10A ( 20A trong 30s) ACI: 10A ( 20A trong 30s)
Đo trở kháng 2 dây 300 MΩ
Tần số 100 Hz to 10 MHz
Điện dung 10 nF/100 nF/1000 nF/10 μF/100 μF/1000 μF/10 mF
Đo đi ốt
11,105,000
Đồng hồ vạn năng U1273A, 4.5 số, IP54, Màn hình OLED
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
DCV và ACV DCV:1000V ACV:1000V
DCI và ACI DCI: 10A ( 20A trong 30s) ACI: 10A ( 20A trong 30s)
Đo trở kháng 2 dây 300 MΩ
Tần số 100 Hz to 10 MHz
Điện dung 10 nF/100 nF/1000 nF/10 μF/100 μF/1000 μF/10 mF
Đo đi ốt
12,160,000
Đồng hồ vạn năng U1273AX, 4.5 số, IP54, màn hình OLED
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
DCV và ACV DCV:1000V ACV:1000V
DCI và ACI DCI: 10A ( 20A trong 30s) ACI: 10A ( 20A trong 30s)
Đo trở kháng 2 dây 300 MΩ
Tần số 100 Hz to 10 MHz
Điện dung 10 nF/100 nF/1000 nF/10 μF/100 μF/1000 μF/10 mF
Đo đi ốt
14,350,000
Đồng hồ vạn năng U1281A, 4.5 số, IP67
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
DCV và ACV DCV:60 mV đến 1000 V ACV:60 mV đến 1000 V
DCI và ACI DCI:600 µA đến 10 A ACI:600 µA đến 10 A
Đo trở kháng 2 dây 60 Ω đến 600 MΩ
Tần số 99.999 Hz đến 9.9999 MHz
Điện dung 10 nF đến 100 mF
Đo đi ốt Đo Diode
Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh
Nhiệt độ K-type
12,970,000
Đồng hồ vạn năng U1282A, 4.5 số, IP67
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
DCV và ACV DCV: 60 mV đến 1000 V ACV: 60 mV đến 1000 V
DCI và ACI DCI: 600 µA đến 10 A ACI: 600 µA đến 10 A
Đo trở kháng 2 dây 60 Ω đến 600 MΩ
Tần số 99.999 Hz đến 9.9999 MHz
Điện dung 10 nF đến 100 mF
Đo đi ốt Đo Diode
Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh
Nhiệt độ J, K-type
14,398,020
Máy đo điện trở cách điện cho viễn thông U1452AT, 50V to 100V
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
Phép đo Thông số
Dải đo điện áp cách điện 50 V, 100 V
Dải đo điện trở cách điện 66 GΩ
Dải đo điện trở nối đất 60 Ω to 60 KΩ
17,542,980
Máy đo điện trở cách điện đa năng U1461A, màn hình OLED, 50V to 1kV
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
Phép đo Thông số
Dải điện áp đo cách điện 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1,000 V
Dải điện áp đo điện trở 260GΩ
Dải đo điện trở đất 6Ω đến 60KΩ
Điện áp đo cách điện có thể điều chỉnh 10V đến 1.1 KV
26,142,480

Máy đo điện trở cách điện

Máy đo điện trở cách điện U1451A, 250V to 1kV

Máy đo điện trở cách điện U1451A, 250V to 1kV
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
Phép đo Thông số
Dải đo điện áp cách điện 250 V, 500 V, 1,000 V
Dải đo điện trở cách điện 66 GΩ
Dải đo điện trở nối đất 60 Ω to 60 KΩ
14,692,860

Máy đo điện trở cách điện

Máy đo điện trở cách điện U1452A, 50V to 1kV

Máy đo điện trở cách điện U1452A, 50V to 1kV
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
Phép đo Thông số
Dải đo điện áp cách điện 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1,000 V
Dải đo điện trở cách điện 260 GΩ
Dải đo điện trở nối đất 60 Ω to 60 KΩ
20,466,810
Máy đo điện trở cách điện U1453A, màn hình OLED, 50V to 1kV
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
Phép đo Thông số
Dải điện áp đo cách điện 50B, 100V, 250V, 500V, 1000V
Dải điện áp đo điện trở 260GΩ
Dải đo điện trở đất 6Ω đến 60KΩ
Điện áp đo cách điện có thể điều chỉnh 10V đến 1.1 KV
23,218,650

Máy đo LCR cầm tay

Máy đo LCR cầm tay U1701B

Máy đo LCR cầm tay U1701B
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
4,226,040
0961542599