Hiển thị 13–24 trong 48 kết quả

Bộ nguồn E3640A 30W, 8V/3A hoặc 20V/1.5A
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
Đầu ra 1 0 đến 8 V / 3 A
Đầu ra 2 0 đến 20 V / 1,5 A
Điện áp <0,05% + 10 mV
Dòng <0,2% + 10 mA
Điện áp chế độ bình thường <5 mVpp / 0,5 mVrms
Dòng Chế độ bình thường <4 mArms
Điện áp: <0,05% + 5 mV
Dòng: <0,15% + 5 mA
24,490,000
Bộ nguồn U8031A 375W ba đầu ra, 30V/6A (2x) & 5V/3A
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
Tải và ổn định dòng CV: <0,01% + 2 mV; CC: <0,02% + 2 mA)
Độ đáp ứng <50 µsec
Nhiễu  đầu ra thấp 1 mVrms (điển hình 0,5 mVrms) và ≤ 1 mArms từ 20 Hz đến 20 MHz
Tích hợp đầy đủ OVP và OCP
Tính năng khóa bàn phím
Cơ chế khóa vật lý
39,360,000
Đồng hồ vạn năng U1231A, 3.5 số
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
DCV và ACV DCV:600 mV đến 600 V ACV:600 mV đến 600 V
Đo trở kháng 2 dây 600 Ω đến 60 MΩ
Tần số 99.99 Hz đến 99.99 kHz
Điện dung 1000nF đến 10mF
Đo đi ốt Đo đi ốt
Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh
2,900,000
Hết hàng
Đồng hồ vạn năng U1232A, 3.5 số
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
DCV và ACV DCV:600 mV đến 600 V ACV:600 mV đến 600 V
DCI và ACI DCI:60 µA đến 10 A ACI:60 µA đến 10 A
Đo trở kháng 2 dây 600 Ω đến 60 MΩ
Tần số 99.99 Hz đến 99.99 kHz
Điện dung 1000nF đến 10mF
Đo đi ốt Đo đi ốt
Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh
3,955,770
Đồng hồ vạn năng U1233A, 3.5 số
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
DCV và ACV DCV:600 mV đến 600 V ACV:600 mV đến 600 V
DCI và ACI DCI:60 µA đến 10 A ACI:60 µA đến 10 A
Đo trở kháng 2 dây 600 Ω đến 60 MΩ
Tần số 99.99 Hz đến 99.99 kHz
Điện dung 1000nF đến 10mF
Đo đi ốt Đo đi ốt
Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh
Nhiệt độ Nhiệt độ
4,815,720
Đồng hồ vạn năng U1241B, 4 số, IP67
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
DCV và ACV 1000mV/ 10V/ 100V/ 1000V
DCI và ACI 1000μA/ 10000μA/ 100mA/ 440mA/ 10A
Đo trở kháng 2 dây 1000 Ω tới 100 MΩ
Tần số 100Hz/ 1000Hz/ 10kHz/ 100kHz/ 1000kHz
Điện dung 1000 nF tới 10 mF
Đo đi ốt Đo đi ốt
Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh
Nhiệt độ –40 tới 1000 ºC/–48 tới 1832 ºF
5,800,000
Đồng hồ vạn năng U1241C, 4 số, IP67
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
DCV và ACV DCV:100 mV to 1000 V ACV:100 mV to 1000 V
DCI và ACI DCI :1000 µA to 10 A ACI:1000 µA to 10 A
Đo trở kháng 2 dây 100 Ω đến 100 MΩ
Tần số 100 Hz đến 10 MHz
Điện dung 1000 nF đến 10 mF
Đo đi ốt Đo đi ốt
Kiểm tra tính liên tục Kiểm tra tính liên tục
Nhiệt độ Nhiệt độ:–200°C đến 1372°C
7,050,000

Đồng hồ vạn năng

Đồng hồ vạn năng U1242B, 4 số

Đồng hồ vạn năng U1242B, 4 số
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
DCV và ACV 1000mV/ 10V/ 100V/ 1000V
DCI và ACI 1000μA/ 10000μA/ 100mA/ 440mA/ 10A
Đo trở kháng 2 dây 1000 Ω tới 100 MΩ
Tần số 100Hz/ 1000Hz/ 10kHz/ 100kHz/ 1000kHz
Điện dung 1000 nF tới 10 mF
Đo đi ốt
Đo sóng hài
Nhiệt độ –40 tới 1000 ºC/–48 tới 1832 ºF
6,364,000
Đồng hồ vạn năng U1242C, 4 số, IP67
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
DCV và ACV DCV:100 mV to 1000 V ACV:100 mV to 1000 V
DCI và ACI DCI :1000 µA to 10 A ACI:1000 µA to 10 A
Đo trở kháng 2 dây 100 Ω đến 100 MΩ
Tần số 100 Hz đến 10 MHz
Điện dung 1000 nF đến 10 mF
Đo đi ốt Đo đi ốt
Kiểm tra tính liên tục Kiểm tra tính liên tục
Nhiệt độ Nhiệt độ:–200°C đến 1372°C
7,540,000
Đồng hồ vạn năng U1251B, 4.5 số, Cơ bản
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
DCV và ACV 50.000 mV tới 1000.0 V
DCI và ACI 500.00 μA/ 440.0 mA/ 5.000 A/ 10.000 A
Đo trở kháng 2 dây 500.00 Ω/ 5000.0 kΩ/ 5.0000 MΩ/ 500.00 MΩ/ 500.00 nS
Tần số 100Hz/ 1000Hz/ 10.000kHz/ 100.00kHz/ 1000.0kHz
Điện dung 10.000 nF tới 100.00mF
Nhiệt độ Nhiệt độ: –200 ºC tới 1000 ºC/ –328 ºF tới 2502 ºF
Đo đi ốt
Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh
11,180,000
Đồng hồ vạn năng U1252B, 4.5 số, Cơ bản
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
DCV và ACV 50.000 mV tới 1000.0 V
DCI và ACI 500.00 μA/ 440.0 mA/ 5.000 A/ 10.000 A
Đo trở kháng 2 dây 500.00 Ω/ 5000.0 kΩ/ 5.0000 MΩ/ 500.00 MΩ/ 500.00 nS
Tần số 100Hz/ 1000Hz/ 10.000kHz/ 100.00kHz/ 1000.0kHz
Điện dung 10.000 nF tới 100.00mF
Nhiệt độ Nhiệt độ: –200 ºC tới 1000 ºC/ –328 ºF tới 2502 ºF
Đo đi ốt
Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh
11,990,000
Đồng hồ vạn năng U1253B, 4.5 số, Màn hình OLED
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
DCV và ACV 50.000 mV tới 1000.0 V
DCI và ACI 500.00 μA/ 440.0 mA/ 5.000 A/ 10.000 A
Đo trở kháng 2 dây 500.00 Ω/ 5000.0 kΩ/ 5.0000 MΩ/ 500.00 MΩ/ 500.00 nS
Tần số 100Hz tới 1000.0kHz
Điện dung 10.000 nF tới 100.00mF
Nhiệt độ –200 ºC tới 1000 ºC/ –328 ºF tới 2502 ºF
Đo đi ốt
Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh
13,170,000
0961542599