Hiển thị 1–12 trong 48 kết quả

Đồng hồ kẹp

Ampe kìm U1191A, 3.5 số

Ampe kìm U1191A, 3.5 số
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
DCV và ACV DCV: 600 V ACV: 600 V
ACI 400 A
Đo trở kháng 2 dây 600 Ω - 60kΩ
Đo đi ốt 1.5 V
Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh
2,874,690

Đồng hồ kẹp

Ampe kìm U1192A, 3.5 số

Ampe kìm U1192A, 3.5 số
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
DCV và ACV DCV: 60 - 600 V ACV: 60 - 600 V
ACI 60 - 400 A
Đo trở kháng 2 dây 600 Ω - 60 kΩ
Tần số 99.99 Hz - 99.99 kHz
Điện dung 600 µF - 6 mF
Đo đi ốt 1.5 V
Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh
3,955,770

Đồng hồ kẹp

Ampe kìm U1193A, 3.5 số

Ampe kìm U1193A, 3.5 số
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
DCV và ACV DCV: 60-600V ACV: 60-600V
ACI ACI: 60-600A
Đo trở kháng 2 dây 600 Ω đến 60 kΩ
Tần số 99.99 Hz đến 99.99 kHz
Điện dung 600 µF đến 6 mF
Đo đi ốt 1.5V
Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh
4,963,140

Đồng hồ kẹp

Ampe kìm U1194A, 3.5 số

Ampe kìm U1194A, 3.5 số
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
DCV và ACV DCV: 60-600V ACV: 60-600V
DCI và ACI DCI: 60-600 µA/60-600A ACI: 60-600 µA/60-600A
Đo trở kháng 2 dây 600 Ω đến 60 kΩ
Tần số 99.99 Hz đến 99.99 kHz
Điện dung 600 µF đến 6 mF
Đo đi ốt 1.5V
Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh
Nhiệt độ Nhiệt độ: K-type: –40 đến 1,200 °C
6,363,630
Ampe kìm U1211A, 3.5 số, 1000A AC
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
ACV và ACI ACV: 4-1000V ACI: 40-1000A
Đo trở kháng 2 dây 400 Ω đến 4 kΩ
Tần số 99.99 Hz đến 999.9 kHz
Điện dung 400 đến 4000 μF
Đo đi ốt
Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh
7,321,860
Ampe kìm U1212A, 3.5 số, 1000A AC/DC
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
DCV và ACV DCV: 4 - 1000 V ACV: 4 - 1000 V
DCI và ACI DCI: 40 - 1000 A ACI: 40 - 1000 A
Đo trở kháng 2 dây 400 Ω - 4 kΩ
Tần số 99.99 Hz - 999.9 kHz
Điện dung 400 - 4000 μF
Đo đi ốt
Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh
Nhiệt độ –200 đến 1372 °C
9,656,010
Ampe kìm U1213A, 3.5 số, 1000A AC/DC
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
DCV và ACV DCV: 4 - 1000 V ACV: 4 - 1000 V
DCI và ACI DCI: 40 - 1000 A ACI: 40 - 1000 A
Đo trở kháng 2 dây 400 Ω - 40 MΩ
Tần số 99.99 Hz - 999.9 kHz
Điện dung 4 - 4000 µF
Đo đi ốt
Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh
Nhiệt độ –200 đến 1372 °C
10,245,690
Bộ nguồn E36102A, 6V, 5A, 30W
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
Điện áp 6 V
Dòng 5 A
Công suất 30 W
Điện áp 0,05% + 3 mV
Dòng 0,05% + 5 mA
Điện áp rms 350 µV
Điện áp đỉnh đỉnh 10 mV
Dòng Rms 2 mA
Điện áp 0,05% + 3 mV
Dòng 0,05% + 4 mA
 
24,490,000
Bộ nguồn E3620A đầu ra kép, 25V,1A
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
6 tháng
Đầu ra 1 0 đến 25 V, 0 đến 1 A
Đầu ra 2 0 đến 25 V, 0 đến 1 A
Công suất (tối đa) 50 W
Chế độ Điện áp rms bình thường  350µV
Đỉnh-đỉnh 1,5 mV
Cân bằng Tải và dòng 0.01% + 2mV
Điện áp  10 mV (0-20 V), 100 mV, (> 20 V)
Dòng 1 mA
18,590,000
Bộ nguồn E3630A 35 W ba đầu ra, 6V, 2.5A & ±20V, 0.5A
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
6 tháng
Đầu ra 1 0 đến 6 V, 0 đến 2,5 A
Đầu ra 2 0 đến +20 V, 0 đến 0,5 A
Đầu ra 3 0 đến -20 V, 0 đến 0,5 A
Công suất (tối đa) 35 W
Chế độ bình thường Điện áp rms: 350µV
Đỉnh-đỉnh 1,5 mV
Cân bằng tải và dòng 0.01% + 2mV
Điện áp 10 mV
Dòng 10 mA
18,590,000
Bộ nguồn E36311A 80 W ba đầu ra, 6V, 5A & ±25V, 1A
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
Đầu ra 1 0 đến 6 V, 0 đến 5 A
Đầu ra 2 0 đến +25 V, 0 đến 1 A
Đầu ra 3 0 đến -25 V, 0 đến 1 A
Điện áp 0,1% + 5 mV, 0,05% + 20 mV, 0,05% + 20 mV
Dòng 0,1% + 10 mA, 0,1% + 4 mA, 0,1% + 4 mA
Điện áp ở chế độ bình thường <350µVrms/2 mV p-p, <350 µV rms/2mV p-p, <350µV rms/2 mV p-p
Dòng điện ở chế độ bình thường <2 mA rms, <500 µA rms, <500 µA rms
Điện áp  0,1% + 5 mV, 0,05% + 10 mV, 0,05% + 10 mV
Dòng 0,1% + 10 mA, 0,1% + 4 mA, 0,1% + 4 mA
30,040,000
Bộ nguồn E3632A 120W, 15V/7A hoặc 30V/4A
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
Dải 1 0 đến 15 V, 7 A
Dải  2 0 đến 30 V, 4 A
Điện áp 0,05% + 10 mV
Dòng 0,2% +10 mA
Điện áp ở chế độ bình thường <350 µVrms / 2 mVpp
Chế độ dòng  bình thường <2 mA rms
Điện áp 0,05% + 5 mV
Dòng 0,15% + 5 mA
34,315,000
0961542599