Bán chạy nhất

Đồng hồ vạn năng U1233A, 3.5 số
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
DCV và ACV DCV:600 mV đến 600 V ACV:600 mV đến 600 V
DCI và ACI DCI:60 µA đến 10 A ACI:60 µA đến 10 A
Đo trở kháng 2 dây 600 Ω đến 60 MΩ
Tần số 99.99 Hz đến 99.99 kHz
Điện dung 1000nF đến 10mF
Đo đi ốt Đo đi ốt
Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh
Nhiệt độ Nhiệt độ
4,815,720

Đồng hồ kẹp

Ampe kìm U1191A, 3.5 số

Ampe kìm U1191A, 3.5 số
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
DCV và ACV DCV: 600 V ACV: 600 V
ACI 400 A
Đo trở kháng 2 dây 600 Ω - 60kΩ
Đo đi ốt 1.5 V
Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh
2,874,690

Máy đo LCR cầm tay

Máy đo LCR cầm tay U1701B

Máy đo LCR cầm tay U1701B
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
4,226,040
Đồng hồ vạn năng U1253B, 4.5 số, Màn hình OLED
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
DCV và ACV 50.000 mV tới 1000.0 V
DCI và ACI 500.00 μA/ 440.0 mA/ 5.000 A/ 10.000 A
Đo trở kháng 2 dây 500.00 Ω/ 5000.0 kΩ/ 5.0000 MΩ/ 500.00 MΩ/ 500.00 nS
Tần số 100Hz tới 1000.0kHz
Điện dung 10.000 nF tới 100.00mF
Nhiệt độ –200 ºC tới 1000 ºC/ –328 ºF tới 2502 ºF
Đo đi ốt
Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh
13,170,000
Đồng hồ vạn năng U1241B, 4 số, IP67
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
DCV và ACV 1000mV/ 10V/ 100V/ 1000V
DCI và ACI 1000μA/ 10000μA/ 100mA/ 440mA/ 10A
Đo trở kháng 2 dây 1000 Ω tới 100 MΩ
Tần số 100Hz/ 1000Hz/ 10kHz/ 100kHz/ 1000kHz
Điện dung 1000 nF tới 10 mF
Đo đi ốt Đo đi ốt
Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh
Nhiệt độ –40 tới 1000 ºC/–48 tới 1832 ºF
5,800,000
Đồng hồ vạn năng U1241C, 4 số, IP67
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
DCV và ACV DCV:100 mV to 1000 V ACV:100 mV to 1000 V
DCI và ACI DCI :1000 µA to 10 A ACI:1000 µA to 10 A
Đo trở kháng 2 dây 100 Ω đến 100 MΩ
Tần số 100 Hz đến 10 MHz
Điện dung 1000 nF đến 10 mF
Đo đi ốt Đo đi ốt
Kiểm tra tính liên tục Kiểm tra tính liên tục
Nhiệt độ Nhiệt độ:–200°C đến 1372°C
7,050,000
Đồng hồ vạn năng U1273A, 4.5 số, IP54, Màn hình OLED
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
DCV và ACV DCV:1000V ACV:1000V
DCI và ACI DCI: 10A ( 20A trong 30s) ACI: 10A ( 20A trong 30s)
Đo trở kháng 2 dây 300 MΩ
Tần số 100 Hz to 10 MHz
Điện dung 10 nF/100 nF/1000 nF/10 μF/100 μF/1000 μF/10 mF
Đo đi ốt
12,160,000
Đồng hồ vạn năng U1273AX, 4.5 số, IP54, màn hình OLED
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
DCV và ACV DCV:1000V ACV:1000V
DCI và ACI DCI: 10A ( 20A trong 30s) ACI: 10A ( 20A trong 30s)
Đo trở kháng 2 dây 300 MΩ
Tần số 100 Hz to 10 MHz
Điện dung 10 nF/100 nF/1000 nF/10 μF/100 μF/1000 μF/10 mF
Đo đi ốt
14,350,000

Đồng hồ kẹp

Ampe kìm U1194A, 3.5 số

Ampe kìm U1194A, 3.5 số
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
DCV và ACV DCV: 60-600V ACV: 60-600V
DCI và ACI DCI: 60-600 µA/60-600A ACI: 60-600 µA/60-600A
Đo trở kháng 2 dây 600 Ω đến 60 kΩ
Tần số 99.99 Hz đến 99.99 kHz
Điện dung 600 µF đến 6 mF
Đo đi ốt 1.5V
Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh
Nhiệt độ Nhiệt độ: K-type: –40 đến 1,200 °C
6,363,630

Đồng hồ kẹp

Ampe kìm U1193A, 3.5 số

Ampe kìm U1193A, 3.5 số
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
DCV và ACV DCV: 60-600V ACV: 60-600V
ACI ACI: 60-600A
Đo trở kháng 2 dây 600 Ω đến 60 kΩ
Tần số 99.99 Hz đến 99.99 kHz
Điện dung 600 µF đến 6 mF
Đo đi ốt 1.5V
Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh
4,963,140

Đồng hồ kẹp

Ampe kìm U1192A, 3.5 số

Ampe kìm U1192A, 3.5 số
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
DCV và ACV DCV: 60 - 600 V ACV: 60 - 600 V
ACI 60 - 400 A
Đo trở kháng 2 dây 600 Ω - 60 kΩ
Tần số 99.99 Hz - 99.99 kHz
Điện dung 600 µF - 6 mF
Đo đi ốt 1.5 V
Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh
3,955,770

Đồng hồ kẹp

Ampe kìm U1191A, 3.5 số

Ampe kìm U1191A, 3.5 số
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
DCV và ACV DCV: 600 V ACV: 600 V
ACI 400 A
Đo trở kháng 2 dây 600 Ω - 60kΩ
Đo đi ốt 1.5 V
Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh
2,874,690
Ampe kìm U1213A, 3.5 số, 1000A AC/DC
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
DCV và ACV DCV: 4 - 1000 V ACV: 4 - 1000 V
DCI và ACI DCI: 40 - 1000 A ACI: 40 - 1000 A
Đo trở kháng 2 dây 400 Ω - 40 MΩ
Tần số 99.99 Hz - 999.9 kHz
Điện dung 4 - 4000 µF
Đo đi ốt
Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh
Nhiệt độ –200 đến 1372 °C
10,245,690
Máy đo điện trở cách điện đa năng U1461A, màn hình OLED, 50V to 1kV
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
Phép đo Thông số
Dải điện áp đo cách điện 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1,000 V
Dải điện áp đo điện trở 260GΩ
Dải đo điện trở đất 6Ω đến 60KΩ
Điện áp đo cách điện có thể điều chỉnh 10V đến 1.1 KV
26,142,480

Máy đo điện trở cách điện

Máy đo điện trở cách điện U1451A, 250V to 1kV

Máy đo điện trở cách điện U1451A, 250V to 1kV
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
Phép đo Thông số
Dải đo điện áp cách điện 250 V, 500 V, 1,000 V
Dải đo điện trở cách điện 66 GΩ
Dải đo điện trở nối đất 60 Ω to 60 KΩ
14,692,860
Máy đo điện trở cách điện U1453A, màn hình OLED, 50V to 1kV
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
Phép đo Thông số
Dải điện áp đo cách điện 50B, 100V, 250V, 500V, 1000V
Dải điện áp đo điện trở 260GΩ
Dải đo điện trở đất 6Ω đến 60KΩ
Điện áp đo cách điện có thể điều chỉnh 10V đến 1.1 KV
23,218,650
Máy đo điện trở cách điện cho viễn thông U1452AT, 50V to 100V
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
Phép đo Thông số
Dải đo điện áp cách điện 50 V, 100 V
Dải đo điện trở cách điện 66 GΩ
Dải đo điện trở nối đất 60 Ω to 60 KΩ
17,542,980

Máy đo điện trở cách điện

Máy đo điện trở cách điện U1452A, 50V to 1kV

Máy đo điện trở cách điện U1452A, 50V to 1kV
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
Phép đo Thông số
Dải đo điện áp cách điện 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1,000 V
Dải đo điện trở cách điện 260 GΩ
Dải đo điện trở nối đất 60 Ω to 60 KΩ
20,466,810
Máy hiện sóng cầm tay U1620A, 200MHz, 2 kênh Analog
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
Phép đo Thông số
DCV 100 mV - 1000 V
ACV 100 mV - 1000 V
Điện trở 1000 Ohm - 100 Mohm
Tụ điện 1 micro F - 10.000 mF
Tần số 100 Hz- 1 MHz
119,680,470
Máy hiện sóng cầm tay U1610A, 100MHz, 2 kênh Analog
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
Phép đo Thông số
DCV 100 mV - 1000 V
ACV 100 mV - 1000 V
Điện trở 1000 Ohm - 100 Mohm
Tụ điện 1 micro F - 10.000 mF
Tần số 100 Hz- 1 MHz
109,115,370

Máy đo LCR cầm tay

Máy đo LCR cầm tay U1701B

Máy đo LCR cầm tay U1701B
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
4,226,040
Máy đo LCR cầm tay U1731C, 100Hz/120Hz/1KHz
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
Phép đo Thông số
Thông số đo Z/L/C/R/D/Q/θ/ESR
Tần suất kiểm tra (Độ chính xác = ± 0,1% tần số kiểm tra thực tế) 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz
Mức tín hiệu kiểm tra Lựa chọn 100 Hz 120 Hz 1 kHz 10 kHz1 100 kHz2 DCR2
Chế độ sai số 1%, 5%, 10%, 20%
Chế độ khoảng đo Tự động và thủ công
Tốc độ đo 1 lần / giây, bình thường
Thời gian đáp ứng Khoảng 1 giây / DUT (Thiết bị được Thử nghiệm)
7,764,120
Máy đo LCR cầm tay U1732C, 100Hz/120Hz/1KHz/10KHz
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
Phép đo Thông số
Thông số đo Z/L/C/R/D/Q/θ/ESR
Tần suất kiểm tra (Độ chính xác = ± 0,1% tần số kiểm tra thực tế) 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz
Mức tín hiệu kiểm tra 0.74 Vrms 0.74 Vrms 0.74 Vrms 0.74 Vrms 0.74 Vrms +1.235 V
Chế độ sai số 1%, 5%, 10%, 20%
Chế độ khoảng đo Tự động và thủ công
Tốc độ đo 1 lần / giây, bình thường
Thời gian đáp ứng Khoảng 1 giây / DUT (Thiết bị được Thử nghiệm)
9,385,000
Hết hàng
Máy đo LCR cầm tay U1733C, 100Hz/120Hz/1KHz/10KHz/100KHZ
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
Phép đo Thông số
Thông số đo Z/L/C/R/D/Q/θ/ESR/DCR
Tần suất kiểm tra (Độ chính xác = ± 0,1% tần số kiểm tra thực tế) 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz
Mức tín hiệu kiểm tra Tần số đo 100 Hz 120.481 Hz 1 kHz 10 kHz 100 kHz NA
Chế độ sai số 1%, 5%, 10%, 20%
Chế độ khoảng đo Tự động và thủ công
Tốc độ đo 1 lần / giây, bình thường
Thời gian đáp ứng Khoảng 1 giây / DUT (Thiết bị được Thử nghiệm)
12,470,000
Súng đo nhiệt TrueIR U5856A, 650 độ
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
Phép đo Thông số
Phạm vi đo nhiệt độ: –20 ~ 650 ° C
Dải 1 –20 ÷ 120 °C
Dải 2 23 ÷ 650 °C
Độ nhạy nhiệt:
Dải 1 0.07 °C (tại 30 °C)
Dải 2 0.5 °C (tại 30 °C)
Độ chính xác ± 2°C hoặc ±2% (tùy theo cái nào lớn hơn) tại nhiệt độ môi trường xung quanh 0 ~ 40 ° C
Dải phổ 8 ÷ 14 μm
100,614,150
Súng đo nhiệt TrueIR U5855A, 350 độ
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
Phép đo Thông số
Phạm vi đo nhiệt độ: –20 ~ 350 °C
Dải 1 –20 ÷ 120 °C
Dải 2 0 ÷ 350 °C
Độ nhạy nhiệt:
Dải 1 0.07 °C (tại 30 °C)
Dải 2 0.5 °C (tại 30 °C)
Độ chính xác ± 2°C hoặc ±2% (tùy theo cái nào lớn hơn) tại nhiệt độ môi trường xung quanh 0 ~ 40 ° C
Dải phổ 8 ÷ 14 μm
88,304,580
Súng đo nhiệt TrueIR U5857A, 1200 độ
Thương hiệu:
Keysight
Nơi sản xuất:
Malaysia
Bảo hành:
18 tháng
Phép đo Thông số
Phạm vi đo nhiệt độ: –20 ~ 1200 °C
Dải 1 –20 ÷ 120 °C
Dải 2 0 ÷350 °C
Dải 3 250 ÷ 1200 °C
Độ nhạy nhiệt:
Dải 1 0.07 °C (tại 30 °C)
Dải 2 0.1 °C (tại 30 °C)
Dải 3 0.5 °C (tại 250 °C)
Độ chính xác ± 2°C hoặc ±2% (tùy theo cái nào lớn hơn) tại nhiệt độ môi trường xung quanh 0 ~ 40 ° C
Dải phổ 8 ÷ 14 μm
138,378,240